avatar-maheshkadam (1)

MAHESH KADAM

MY CORNER

बॅड पॅच

बॅड पॅच लाईफ मध्ये बॅड पॅच हा बॅड असतो कि गुड यात मी आजही confused आहे…म्हणजे पहा ना या बॅड पॅच मधेच आपल्याला आपले खरे आस्तित्व काय ते समजते…आपले कोण परके कोण…

Read More